Login

Användarnamn

prepare($sql); $sth->execute(); // Hittades inte användarnamn och lösenord // skicka till formulär med felmeddelande if (($sth->rowCount()) == 0){ header("Location: index.php?badlogin="); exit; } // Sätt sessionen med unikt index $_SESSION['sess_id'] = $sth->fetchColumn(0); $_SESSION['sess_user'] = $_POST['user']; header("Location: welcome.php"); exit; } // Utloggning if (isset($_GET['logout'])){ session_unset(); session_destroy(); header("Location: index.php"); exit; } ?>

Lösenord

Logga in

Registrera

Glömt lösenord